Wednesday, December 20, 2017

4 năm ngày Việt Dzũng nằm sâu trong lòng đất lạnh

Chiều nay ai ra mộ vắng. 
Thắp giùm tôi nén hương tàn. 
Thương người nằm sâu đất lạnh. 
Đang buồn quê hương nát tan. 
VD
Hôm nay 20 tháng 12/2017. 
Đúng 4 năm ngày Việt Dũng giã từ cuộc vui, xa rời bạn bè, người thân yêu về nơi chốn xa xăm, bình yên. 
Nơi ấy không còn bon chen, dối trá, lọc lừa. 
Mỗi mùa Noel về tôi lại nhớ đến em. 
Thương em nằm sâu trong lòng đất lạnh. 
Đang buồn nhìn quê hương nát tan.
Phương Hồng Quế

No comments:

Post a Comment