Friday, June 21, 2013

Phôi Pha / Quang Dũng & Hồng Nhung

 
Đóa Hoa Vô Thuờng  
Ru Tình

Như Cánh Vạc Bay

Hạ Trắng Diễm Liên & Lệ Thu Hồng Nhung - Mỹ Linh - Lệ Thu  
Hương Xưa / Lệ Thu  
Một Cõi Đi Về / Khánh Ly  
Ru Ta Ngậm Ngùi / Khánh Ly  
Kinh Khổ

No comments:

Post a Comment