Sunday, November 15, 2015

Những video phản đối cuốn phim "Terror in Little Saigon"


Phỏng Vấn BS Phạm Đức Vượng

 


Phản đối của Liên Hội CQN Bắc Cali và Hội Thiết Giáp

   
Phim Terror in Little Saigon phụ đề Việt ngữ


A.C. Thompson interview by Mr. Nguyễn Hoàng Duyên 


 

Phỏng Vấn Tiến Sĩ Đổ Hùng

   

Phỏng Vấn cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc

  Việt Tân Phòng vấn Tổng Bí Thư Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm Họp Báo Việt Tân

No comments:

Post a Comment