Wednesday, April 29, 2015

Hồi ký: Tôi Tìm Tự Do (Kỳ 22)

Hu Nguyên SàiGon-Times Úc Châu
 LI NG: Tôi là Nguyn Hu Chí, sinh ra và ln lên Min Bc, tng có hơn mt năm phi đi nón ci, đi dép râu, theo đi quân Vit Cng xâm lăng Min Nam. Trong nhng năm trước đây, khi cuc đu tranh bo v chính nghĩa ca cng đng người Vit t nn cng sn ti Úc còn minh bch, ln ranh quc cng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng và sn sàng đi phó vi mi âm mưu, thế lc ca cng sn. Nhưng gn đây, có nhng du hiu rõ ràng chng t, nhng thế lc chìm ni ca cng sn ti Úc đang tìm cách xóa b ln ranh quc cng, đng thi thc hin âm mưu làm suy yếu sc mnh đu tranh ca người Vit hi ngoi. Trong hoàn cnh đu tranh ngày càng khó khăn đó, tôi thy mình ch có th đi tiếp con đường mình đã chn khi được quý đc gi hiu và tin tưởng. Vì vy, tôi viết hi ký này, k li mt cách trung thc cuc đi đy đau kh, ut c và ân hn ca tôi khi sng trong chế đ cng sn, cũng như nhng nguy him, may mn khi tôi tìm t do.... Trong hoàn cnh vô cùng khó khăn trên nhiu phương din, li phi va duy trì t báo, va tham gia các sinh hot cng đng, va tìm cách "mưu sinh, thoát him" gia hàng chc "ln tên đường đn", nên hi ký này có rt nhiu thiếu sót. Kính mong quý đc gi thông cm b qua, hoc đóng góp nếu có th.

Sau khi nhn li Đi uý Hiu, sut thi gian kế tiếp nhiu năm tri, tôi đã liên tc viết bài và trc tiếp đc nhng bài viết đó trong nhng chương trình phát thanh hướng v Min Bc. Tôi nói rõ h và tên tht ca tôi, quê quán ca tôi, nhng k nim kinh hoàng tôi đã tri qua trên đường xâm lăng Min Nam, nhng s thc tôi đã chng kiến, nhng lun điu tuyên truyn ca cng sn đã bp bm như thế nào. Tôi cũng mô t tt c nhng nim xúc đng ca tôi khi được chng kiến cuc sng t do, sung túc ca người dân Min Nam....
 Tôi không biết nhng bài viết ca tôi kết qu như thế nào, nhưng tôi biết chc mt điu, nhng chương trình phát thanh đó đã đến tai nhiu người trên đt Bc. Có hai bng chng rõ ràng đ tôi nói như vy. Bng chng th nht là vào tháng 5 năm 1975, khi tr li Min Bc, tôi đã nghe bn bè k v nhng chương trình phát thanh có bài viết ca tôi. Bng chng th hai, sau 30-4-1975, trong mt lp hc "ci to" ti Vũng Tàu, chính cán b cng sn đã đích danh mang tên ca tôi, Nguyn Hu Chí, cùng quê quán ca tôi, ra nguyn ra. Trong s nhng người phi ngi hc tp "ci to" hôm đó, có người cháu rut gi tôi bng cu, trước Vũng Tàu, và hin đang sng Úc. Lúc đó, tôi đã b cng sn bt vô tù, đến khi tôi vượt ngc được thì c gia đình người ch cùng vi người cháu đã vượt biên thành công và đnh cư Úc. Câu chuyn này mãi đến khi tôi vượt biên sang Úc, gp li người cháu, mi được nghe k.
 Trong nhng ngày tháng Trung Tâm Chiêu Hi Th Nghè, qua mt s người bn, tôi được biết, bên B Chiêu Hi cn tuyn dng nhng người v chiêu hi làm thuyết trình viên. Mc đích là đ chính nhng người chiêu hi tng là b đi Min Bc, hoc là nhng người vô bưng theo "Mt Trn Gii Phóng", k li nhng s thc mt thy tai nghe bên phía cng sn. Qua đó, quân dân cán chính ca Min Nam hiu rõ k thù cng sn như thế nào, và biết rõ cuc chiến đu ca người dân Min Nam nhm chng cng sn xâm lăng, có hào quang chính nghĩa ra sao.
 Biết được tin này, lp tc tôi np đơn xin làm thuyết trình viên. Vì ông anh r tôi lúc đó làm cnh sát, phòng căn cước, tng thường xuyên ra vô Trung Tâm Chiêu Hi ch tôi v nhà Võ Di Nguy Phú Nhun, nên ông thường khuyên tôi c gng thi vô thuyết trình viên. Theo yêu cu ca ban tuyn dng thuyết trình viên lúc by gi, mi ng viên phi thuyết trình mt đ tài, trước mt ban giám kho. Tôi nh ngày y tôi chn đ tài "Nhân Văn Giai Phm trên đt Bc". Trong s nhng v giám kho ngi nghe tôi thuyết trình hôm đó có ông Võ Đi Tôn, mt người đàn ông tôi thy có phong đ hào hoa như mt tài t xi nê. Thi đim đó, tôi không ng, trong cuc đi trôi dt ca tôi sut my chc năm v sau, li có nhiu duyên hnh ng vi ông Võ Đi Tôn. Và tôi có th nói, k t khi đt chân lên Min Nam t do, trong s nhng người đ li trong tôi nhiu k nim, nhiu nh hưởng, trên nhiu phương din, ông Võ Đi Tôn là người đu tiên tôi được tiếp xúc, được hc hi, và cho đến nay, ông vn có nhng nh hưởng to ln và âm thm đi vi đi sng tinh thn và lý tưởng ca tôi.

Hôm đó, tôi nh là tôi trình by trong khong na tiếng đng h, và sau đó, tôi được chm đu. Tôi đinh ninh vi ngh thuyết trình viên, tôi s được đi đây đó trên 4 vùng chiến thut. Nhưng không ng, trong bui l mãn khóa chiêu hi, tôi được yêu cu đc mt bài cm tưởng trước mt quan khách, trong đó có ông Trn Trường Khanh, Trưởng phòng Thông tin Quc ni thuc Nha Công Tác. Khi nghe tôi đc, thy tôi có ging Bc đc, nên ông Trn Trường Khanh xin cho tôi chuyn sang Phòng Thông Tin Quc Ni đ làm xướng ngôn viên.
 Tuy thích làm ngh thuyết trình, nhng phn tôi rt kính trng ông Trn Trường Khanh, phn thy điu kin làm xướng ngôn viên quá thoi mái, nên tôi ưng thun. Ông Khanh cho tôi biết, mi tun tôi ch cn đến Đài Phát Thanh Sàigòn 2 ln và Đài Quân Đi 2 ln đ thu âm, mt ln 4 chương trình và mt ln 3 chương trình. Mi chương trình khong 1 tiếng, nhưng phn vic ca xướng ngôn viên ch khong 10 đến 15 phút. Còn li là ca nhc, kch, truyn truyn thanh... Ngoài ra, tôi cũng phi đến Đài Truyn Hình VN mt, hay hai ln (tôi không nh rõ) đ thu chương trình cho B Chiêu Hi. Sau này, Nha Công Tác chuyn v 172 Hin Vương, mi tháng, vào Th Hai đu tháng, tôi phi ghé li đ chào c.
 Thi gian đó, tôi còn quá tr nên sng rt ngây ngô, không có mt đnh hướng gì rõ ràng cho cuc đi. Mc dù gi làm vic có không đy 10 tiếng đng h trong sut mt tun l, nhưng phn ln thi gian còn li ca tôi đu dành đ "ngn" sách. Hu hết ti các thư vin ca B Thông Tin đường Phan Đình Phùng, Thư vin ca các đài phát thanh, Thư vin Quc gia, ri nhà sách Khai Trí, các tim sách cho thuê... tôi đu tìm cách làm quen đ được mượn sách hay coi cp.
 Cũng vì sng ngây ngô và đam mê đc sách như vy, ri mt phn cũng do làm xướng ngôn viên quá thoi mái, không có đòi hi gì nhiu, li không có điu kin tiếp xúc, gp g vi nhân viên ca B, nên tuy làm vic B Chiêu Hi, tôi hiu biết rt ít v cơ cu t chc và các hot đng ca B. Vì vy, khi viết đến B Chiêu Hi, nơi tôi làm vic gn 3 năm tri tính đến ngày 30-4-1975,  tôi đã email cho ông Võ Đi Tôn, đ nh ông giúp đ. Sau đây là nhng ý kiến đóng góp quý báu ca ông Võ Đi Tôn, tôi xin được đăng nguyên văn đ quý đc gi thy rõ s sáng sut và lòng nhân đo ca chính ph VNCH, cùng s thành công đc bit ca B Chiêu Hi, trong cuc chiến tranh Vit Nam.
 Tng Thng Ngô Đình Dim ban hành quyết đnh thành lp Chương Trình Chiêu Hi vào ngày 17 tháng 4 năm 1963, theo đ ngh ca Cơ Quan Nghiên Cu Vit M và Vin Tr M (USOM). Ý kiến tiên khi do Sir Robert Thompson, chuyên viên Tâm Lý Chiến ca cơ quan Anh quc vin tr cho VNCH đ xướng. Chương trình được phát trin mnh, đt kết qu tt, và được nâng cp thành mt B trong chính ph Vit Nam Cng Hòa t năm 1968. Ngân sách dùng cho B Chiêu Hi do ngân sách Vin Tr M đài th

  - B Chiêu Hi phi hp hot đng vi B Tng Tham Mưu QLVNCH, B Quc Phòng, các Quân Binh Chng, B Thông Tin, Cơ Quan Thông Tin M (JUSPAO), Cơ Quan Vin Tr M (USOM), C Vn M,  Tng Cc Chíến Tranh Chính Tr QLVNCH, Cc Trung Ương Tình Báo, Cc An Ninh Quân Đi, Tng Nha Cnh Sát Quc Gia, S Công Tác thuc Nha K Thut B Tng Tham Mưu, Chiến Dch Phượng Hoàng, các Đài Phát Thanh/Truyn Hình Quân Đi và Quc Gia, Đài Gươm Thiêng Ái Quc, Đài M Vit Nam, Báo Chí......
 - Bn nhc “Tung Cánh Chim Tìm V T m...” được dùng làm nhc hiu cho các Chương Trình Chiêu Hi.
 - Nhiu loi Truyn Đơn đã được thc hin đ ri xung các vùng VC, k luôn c loi Giy Thông Hành, có in quc kỳ VNCH và quc kỳ Đng Minh. Có c loi Truyn Đơn kêu gi giao np vũ khí có thưởng tin mt khi cán binh VC ra hi chánh, mang theo vũ khí. Ngay c quân đi Úc Đi Li tham chiến ti VN cũng có mt mu truyn đơn riêng dùng trong các chiến dch Tâm Lý Chiến đ kêu gi Hi Chánh trong các cuc hành quân (Xuân Đoàn T)...
 - Tính theo Tng Chi Phí Chiến Tranh VN, thì tng chi phí đ kêu gi mt cán binh VC ra hi chánh là: 14 m kim vào năm 1963, 250 m kim năm 1967, 350 m kim năm 1969 và 500 m kim năm 1970. Tính trung bình là chi phí 125 m kim cho chương trình kêu gi mt cán binh VC ra hi chánh trong chiến tranh VN, so vi hàng trăm ngàn m kim đ tiêu dit mt cán binh VC trong các cuc hành quân.
 - Tính cho đến tháng Tư năm 1975, đã có gn 200,000 cán binh VC (k c Mt Trn Gii Phóng Min Nam và quân chính quy Bc Vit) ra hi chánh, trong s này có 15,000 là b đi min Bc. Tng Nha Bưu Đin, phi hp vi B Chiêu Hi phát hành tem thư k nim 200,000 hi chánh viên quay v vi phía Quc Gia, vào năm 1974.
 - Trong tng s hi chánh viên này, đã có mt s đông tham d vào các cuc hành quân vi quân đi Dng Minh và QLVNCH, có hơn 700 hi chánh viên được tuyn m đc bit đ thành lp nhng trung đi tác chiên phi hp vi quân đi Đng Minh, gi là các Toán Vũ Trang Tin Đo “Kit Carson”, chuyên v Tình Báo, ch đim mc tiêu quân s, đc bit là các mc tiêu ti min Bc và đường mòn H Chí Minh, kết qu rt cao v mt quân s, tình báo.
 - Ngoài Trung Tâm Chiêu Hi Trung Ương ti Th Nghè, Gia Đnh, còn có tng côïng 47  trung tâm tnh. Bên cnh các trung tâm Chiêu Hi ln như ti Đà Nng, Pleiku, Biên Hòa, Cn Thơ.... còn có các Làng Hi Chánh ti các tnh ln min Nam và min Trung.
 B CHIÊU HI: B Chiêu Hi đt ti đường Lê Thánh Tôn, Saigon, trước mt B Tư Lnh Thy Quân Lc Chiến QLVNCH. Nha Công Tác, B Chiêu Hi, có cơ s riêng đt bên cnh B Chiêu Hi.  B Chiêu Hi gm có: 1) - Nha Qun Tr (hành chánh và ngân sách). 2) - Nha An Ninh Tình Báo. 3) - Nha Công Tác. 4) Các Trung Tâm Hi Chánh Trung Ương và Tnh.
 NHA CÔNG TÁC B CHIÊU HI: Nha Công Tác, B Chiêu Hi, có th coi là Nha ln nht thuc B Chiêu Hi, gm có các S- Phòng: - S Hun Chính - S Tuyên Vn - S Hun Ngh - Các Bit Đoàn Vũ Trang Tuyên Truyn - Các Đoàn Chuyên Viên Hun Chính (Thuyết Trình Viên) - Các Chương Trình Phát Thanh và Truyn Hình Chiêu Hi - Bit Đoàn Văn Ngh Trung Ương Chiêu Hi - Qun Tr mi công tác Chiêu Hi trong các Ty và Chi Chiêu Hi toàn quc - Các Làng Hi Chánh - Phi Hp Tình Báo - Quân S - Hun Luyn Vũ Trang / Hành Quân - vi các B/Cc QLVNCH và Đng Minh, Cơ Quan Quân S Hoa Kỳ, Vin Tr M và Phòng Thông Tin Hoa Kỳ (JUSPAO).
 Các v Giám Đc Nha Công Tác B Chiêu Hi đu được bit phái t B Tng Tham Mưu QLVNCH qua đm nhim chc v, đa s đu là Sĩ Quan Cp Tá, thuc ngành Tình Báo, Quân Báo. Vì l, ngoài các công tác chuyên môn v mt Tuyên Vn công khai (n loát các loi truyn đơn, báo chí như nguyt san QUÊ M), các chiến dch tuyên vn, các chương trình văn ngh, truyn hình, phát thanh (hàng tun trên Đài Truyn Hình Quc Gia và trên Đài Phát Thanh Saigon), các chương trình hi nhp Đi Sng Mi, tuyn dng ngh nghip..., còn có các công tác Mt v quân s và Tình Báo, xâm nhp các vùng mt khu Vit Cng, phi hp hành quân, đch vn.
 Vào năm 1972, Trung Tá Võ Đi Tôn bit phái t Quân Đi sang B Chiêu Hi và được c đm nhim Giám Đc Nha Công Tác, thay thế Đi Tá Phm Đăng Tn (Đi Tá Phm Đăng Tn hin nay Virginia, đang bnh nng). Cui năm 1972, Trung Tá Võ Đi Tôn, Giám Đc Nha Công Tác, hướng dn phái đoàn Hi Chánh Viên (10 người) sang công du Thái Lan trong 2 tun l đ thuyết trình v Thành Qu Chương Trình Chiêu Hi do Chính Ph Thái Lan mi.
 Trong Nha Công Tác, B Chiêu Hi, mt s đông các Hi Chánh Viên cao cp đã được tuyn dng gi nhng chc v quan trng, trong đó có cu Trung Tá B Đi Bc Vit là Lê Xuân Chuyên (b CS t hình vào ngàyu 30.4.1975), nhà văn Xuân Vũ (tác gi hi ký Đường Đi Không Đến - Vượt Trường Sơn - đã qua đi ti Texas năm 2002), các ca sĩ Đoàn Chính, Bùi Thin, và Bùi Công Tương làm Chánh S Tuyên Vn. (Còn tiếp...)

No comments:

Post a Comment