Tuesday, December 17, 2013

Trường Học ở Sài Gòn


Nữ Sinh Lê Văn Duyệt Sài Gòn


Lasan Taberd

Thiên Phước

Trường Thiên Phước Tân Định Sài Gòn

Công-đoàn Nữ-tu Thánh Phao-Lồ, thành phố Chartres và Trường Thiên Phước 
Vào năm 1877, để đáp lại lời mời của Đức Cha Colombert, Giám-mục Địa-phận Đàng Trong, Mẹ Benjamin cho lập một nhà dục-anh tại Tân-Định và cơ-sở này được gọi là “Sainte Enfance de Tân-Định” Soeur Ignace lúc bấy giờ phụ trách Công-đoàn tiên khởi tại Viễn-Đông.  Hằng năm bà và các nữ-tu đón nhận cả trăm em sơ-sinh bị bỏ rơi để săn sóc và nuôi dưỡng chúng.  Nhưng có một số trẻ vì quá yếu, bệnh tật không cứu sống được.

              Vào năm 1881, Cha Sở Eveillard mời các chi em Dòng Thánh Phao-Lồ đến dạy giáo lý cho các em trai và gái của giáo xứ.


            Ba mươi năm sau, dưới sự huớng dẫn của Soeur Suzanne, nguời phụ trách Công-đoàn, các chi em đảm nhiệm luon việc giáo dục các thiếu nhi nam nữ tai cơ-sở cạnh Công-đoàn.  gia đình trong ho. đạo gởi con em đến cơ-sở của cac Nữ-tu để vừa hoc giáo lý vừa hoc van hoá theo chuong trinh của Bộ Giáo Dục.  Các con em của họ học đạo chung với các cô nhi, cũng có 1 số em của ho đạo xin vào nội trú hoặc bán trú tại truờng.


            Vào khoảng các năm 1918-1938, song song với sự phát triển của họ đạo, Công-đoàn có những buớc tiến đáng ghi nhớ trong thời kỳ Soeur Andréa Amé phụ trách.  Lần luợt các lớp Sơ cấp được mở ra, học sinh đến mỗi ngày một đông.  Soeur Elisée quản lý các Soeurs Georges, Aristide, Scholastique, Bernard và Irène phụ trách dạy.  Soeur Joakim phụ trách nhà may và thêu.  Soeur Jean-Marc tiếp đón phụ huynh nơi phòng khách;  Soeur marie de Ľassomption phụ trách phần nội trú và bán trú, và Soeur Isaic phụ trách Hội con Đức Mẹ.


            Vào năm 1941, Soeur Marie Rose lúc bây giờ đang day ở Truờng Jeanne d’Arc, Ngã Sáu Chợ Lớn, được mời đến phu trách Công-đoàn Tân Định thế cho Soeur Amé.


            Vào khoảng 1946-1948, lúc tình hình Đệ Nhị Thế Chiến lắng dịu, các lớp Nhì và Nhất đuợc mở thêm để bổ túc chương trình tiểu học.  Soeur Marie Rose cũng dần dần cho mở thêm cac lớp day theo chương trình Pháp.   Đuoc 1 năm thì Soeur phải về Pháp chữa mắt và không trở lai.  Soeur Alice de Jésus phụ trách tiếp Công-đoàn.


            Năm 1950, Soeur Alice de Jésus đã xây cất thêm các lớp học bên cánh phải của cơ sở, lên lầu viện cô nhi, mở ký túc xá cho cac nữ sinh ở tỉnh len học.  Lúc bấy giờ nhà truờng Sainte Enfance đã có đủ các lớp mẫu giáo, các lớp tiểu học Việt-Pháp dọn thi Certificat d’Études Primaries Franco-Indigènes (CEPFI) và mở năm đầu để dọn thi bằng trung-học Pháp BEPC.


            Năm 1954, Soeur Alice rời Tân-Định lãnh công tác mới, và Soeur Marthe de St Jean tiếp nối công việc Tân-Định.  Bà cho sữa chữa nhà bếp và các phòng xung quanh truờng lớp và Công-đoàn.  Chẳng bao lâu Soeur Aimée de Marie lên thay thế Soeur Marthe.  Soeur Aimée cho tu bổ một phần tu-viện, cho xây hồ lớn chứa nuớc ngoài thành rào.  Năm 1956, bà trao nhiệm vụ Hiệu-truởng trung học cho Soeur Aimée de Jésus.


Giờ đây Trường Sainte Enfance có hai chương trình trung học Việt và Pháp.


Vào tháng 8 năm 1957, Công-đoàn Tân-Định đón tiếp Soeur Pétronille de Marie, nữ tu sĩ Việt –Nam đầu tiên đến phụ trách .


Ngày 6 tháng Giêng năm 1958,  Truờng Sainte Enfance de Tân-Định được giấy của Chính quyền qua sở giáo dục cho phép đi tên là “TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC” và màu hồng nhạt được chọn cho đồng phục của trường.

Cựu Nữ Sinh Thiên Phước trong Y phục mà hồng


Lớp 5 A niên khóa 1973-1974


Lớp 5B / 1973-1974Class 1960


Lớp 5C / 1973-1974Class 1960

Thiên Phước 1972

Lớp Mẫu Giáo


Lớp 8 Niên Khóa 72-73

3 comments: