Saturday, April 26, 2014

Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2014 / Nam California

Tương Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ chiều ngày 26 tháng 4 năm 2014


Nghi thức chào Quốc Kỳ khai mạc buổi lễ 

Hàng ngàn đồng hương đã đến tham dự Quốc Hận 30 tháng 4

Chào Quốc Kỳ VNCH và Hoa Kỳ 


Chris Phan Nghị Viên Garden Grove và Thương Phế Binh TQLC/VNCHRoxanne Chow đang tiếp chuyện với TPB/TQLC

NT Nguyễn Văn Ức, Cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và Bà Hạnh Nhơn


Hơp Ca Chiến Sĩ Vô Danh sau phần một phút mặt niệm 

Vòng Hoa Tưỡng Niệm 30-4
City Officials

2 comments:

  1. Nguoì Lińh QLVNCH Mải Mải Sống Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam .

    ReplyDelete
  2. I pray for the repose of spirits of war.
    We are rooting for you.

    ReplyDelete