Friday, April 17, 2015

Trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên tìm kiếm tự do


 Trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên tìm kiếm tự do - One Young WorldVô cùng xúc động khi được nghe tiếng nói của một người đi tìm Tự Do:  "Yeonmi kể câu truyện về cuộc sống tại Bắc Triều Tiên của mình và kêu gọi hành động chống lại các vi phạm nhân quyền.  Yeonmi đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới trẻ Một 2014 tại Dublin."   Mời tất cả xem và phổ biến.

No comments:

Post a Comment