Wednesday, January 1, 2014

Video Tổng Kết Tang Lễ Việt Dzũng ngày 30 tháng 12 năm 2013 và Hình Ảnh Đám Tang

Quang Cảnh trước Nhà Thờ Thánh Linh vào sáng 12/30/2013

Video Đám Tang Việt Dzũng Tổng Kết 30 tháng 12 năm 2013

 
Phía trong nhà thờ trước giờ Thánh Lễ / Lý Tống

Quang Cảnh bên trong Thánh Đường

Gần 2,000 người đã tập trung và nhà thờ Capacity chỉ có 800 người

Tất cả hành lang và lối đi chật cứng người

Lối đi giữa phía sau là Linh Cữu Việt Dzũng

Nguyệt Ánh, Thân Mẫu Việt Dũng, Bà Nguyễn Văn Thiệu và Gia Đình

Nghệ Sĩ Nam Lộc

Hội Đồng Liên Tôn và Tăng Ni

Thị Trưởng Fountain Valley, California U.S.A. và Phu Nhân

Thành Viên Hưng Ca

Thánh Đường đã không còn chổ ngồi và đứng

Bên Ngoài Thánh Đường

NKT Phạm Hòa và HQ Nhan Hữu Mai tại Nghĩa Trang lúc 11 giờ

Các Nghệ Sĩ đã có mặt thật sớm tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành

Một Gia Đình CQN/BĐQ chụp hình lưu niệm

Kingbee Phạm Văn Thận và Phu Nhân

Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang Th/Tá Huân và Anh Chị Lưu Anh Dũng

Ca Sĩ Phương Hồng Quế và các Nghệ Sĩ Trung Tâm ASIA

Phu Nhân Việt Dũng trước giờ Hạ Huyệt

Quang Cảnh lúc Linh Cữu Việt Dũng đem vào Huyệt Mộ

Phu Nhân Việt Dzũng viết lưu bút

Thánh Lễ trước giờ hạ huyệt

Nhạc Sĩ Anh Bằng Phân Ưu cùng gia đình

Cây đàn của Việt Dũng đi theo quan tài 

Nghệ Sĩ Nam Lộc chụp ảnh lưu niệm

TH2/QLVNCH dâng hoa

Mộ Việt Dũng vừa đắp xong khoãng hơn 3 giờ chiều ngày 30-12-2013


Phu Nhân Việt Dũng cầu nguyện và chia tay

Chỉ còn khoãng 20 người

Những tấm ảnh gần cuối ngày

 Phạm Hòa, Phu Nhân Việt Dzũng, các con cháu và gia đình
cầu nguyện trước khi ra về khoãng 3:30 12/30/2013

No comments:

Post a Comment