Tuesday, December 3, 2013

Thanksgiving 2013 Seattle Washington State


Published on Nov 28, 2013

Lễ Thanksgiving ngày 28 tháng 11 năm 2013 năm nay được Tổ đình Việt Nam tại Seattle hướng dẫn đến 3 địa điểm, phái đoàn từ thiện rất đông đảo , đa số là những thanh niên nam nữ trẻ, đoàn đã để lại những tinh cảm đẹp trong lòng những người kém may mắn, các bàn tay khéo léo hớt tóc, những phần quà, những món ăn và những tấm lòng chia sẻ tình cảm trong Lễ Thanksgiving đã để lại nhiều ấn tượng...

No comments:

Post a Comment