Wednesday, August 21, 2013

Madam Ngô Đình Nhu / Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963
 

Part 2

   
Part 3

 

BÀ NHU LÀ NGƯỜI TÀI GIỎI. HOÀN CẢNH TẠO NÊN CON NGƯỜI, VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ VỚI CHÍNH SÁCH VÀ SÁCH LƯỢC CỦA DÒNG HỌ NGÔ LÀ CẦN THIẾT PHẢI DẸP VÀ LOẠI BỎ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ RẤT HỢP LÝ VÌ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CỐ VẤN NGÔ ĐÌNH NHU LÀ HAI NGƯỜI NHÌN XA VÀ THẤY ĐƯỢC SỰ TAI HẠI VÀ NGUY HIỂM CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, DO VẬY ÔNG NHU MỚI CHO CHÍNH PHỦ VNCH THÀNH LẬP NÊN ẤP CHIẾN LƯỢC ĐỂ LOẠI BỎ QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN NẰM VÙNG TRONG MIỀN NAM, NGƯỜI MỸ AMERICAN HIỆN DIỆN TẠI VIỆTNAM THẤY CHÍNH SÁCH ẤP CHIẾN LUỢC LÀM CHO NGƯỜI MỸ KHÓ CHỊU VÌ NGƯỜI MỸ THẤY ÔNG DIỆM RA LỆNH CHO BẮT BỚ VÀ THỦ TIÊU HẾT NHỮNG AI BỊ COI NHƯ THEO CỘNG SẢN, THÌ CHÍNH PHỦ MỸ ĐƯA NHỮNG THÔNG TIN NÀY LÊN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ VÀ BÁO CHÍ TẠI NƯỚC MỸ BÊU XẤU ÔNG DIỆM VÀ ÔNG NHU LÀ ĐỘC TÀI VÀ PHONG KIẾN, NHƯNG ĐÂY LÀ MỘT CÁI LÝ DO ĐỂ CHÍNH PHỦ MỸ MUỐN HẠ BỆ ÔNG DIỆM,VÌ TT DIỆM CƯƠNG QUYẾT KHÔNG CHỊU CHO QUÂN ĐỘI MỸ HIỆN DIỆN TẠI VIỆTNAM 

No comments:

Post a Comment