Saturday, May 25, 2013

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN


BÀI THƠ YÊU NƯỚC
CỦA NGUYỄN PHƯƠNG UY
ÊN

Ơi
đồng bào Việt Quốc !!!

Đất nước kh
ông chiến tranh
Cớ chi
đau thắt ruột
Sự tự h
ào ngộ nhận
Một chế
độ bi hài sau chiến tranh

Bọn cường quyền gian manh cơ hội
Đào bới b
óc lột dân lành
Núp dưới b
óng cờ máu, bác đảng
Âm thầm b
án từng mãnh đất quê hương

Tổ quốc th
ân yêu ơi!
Đồng b
ào thân yêu ơi!
Ôi, ta thương qu
á đi thôi!
Vết sẹo hằn s
âu vào trái tim, trải dài theo năm tháng

Xuyên qua chiến tranh c
ó những đống mồ hùng vĩ
Người phơi th
ây ngã xuống mắt trừng trừng nhìn nhau
“Hậu thế ơi h
ãy giữ gìn non sông
Ôi đất nước giờ tả tơi từng mãnh trao cho giặc!

Sự hy sinh bất c
ông!
Xứ sở linh thi
êng có còn không?
Phật kh
óc, Thánh rơi lệ!
Công lý lưu lạc
đđức tin chìm vào đáy biển

Tràn ngập h
ôn mê
Ơi thanh ni
ên Việt Quốc!
Chúng ta là ai?
Hãy đứng l
ên trước vận mệnh tổ quốc

Giặc
đang tràn tới ngõ
Hãy đứng l
ên đi
Đứng l
ên niềm tự hào để sử sách lưu danh
Đứng l
ên đi cho tự do tỏa sáng

Đứng l
ên đi giành lại nước của dân lành
Hỡi tất cả những ai l
à đồng bào Việt Quốc
Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn cho con ch
áu mai sau.

NGUYỄN PHƯƠNG UY
ÊN

No comments:

Post a Comment