Saturday, April 13, 2013

Tháng tư mưa đổ xuống


Tháng tư mưa đổ xuống
Trên con đường tôi đi
Làm mờ bao ước vọng
Xóa nhòa những tương lai .

Tháng tư mưa đổ xuống
Ướt đẫm bộ treillis
Tôi cởi ra vứt bỏ
Xuống dòng - Bến Chương Dương .

Tháng tư mưa đổ xuống
Lầy lội cả cuộc đời
Tôi nổi trôi cuộc sống
Phiêu bạt khắp bốn phương

Tháng tư mưa đổ xuống
Ngập lụt khắp thôn làng
Em thơ không sự sống
Lạc loài - đói - lang thang

Tháng tư mưa đổ xuống
Làm đổ nóc giáo đường
Con chiên lìa xóm đạo
Chúa nhìn - mắt lệ rơi .

Tháng tư mưa đổ xuống
Làm sụp mái chùa cong
Tín đồ úp mặt khóc
Di Đà niệm - Nam Mô .

Tháng tư mưa đổ xuống
Phủ ướt khắp dân tình
Tôi lấy tay vuốt mặt
Nhìn rõ sự nhục vinh .


Phan Tưởng Niệm

No comments:

Post a Comment