Monday, October 14, 2013

Rescue days before the fall of Saigon / Tôi Biết Thế Nào Anh Cũng Đến

 
Cảm động.
Một nhân viên Ngân Hàng Mỹ tại Saigon trước 1975, ông được lệnh di tản một mình qua HongKong. Ở HongKong ông tìm mọi cách để cứu những nhân viênVN làm việc với mình cùng với gia đình ra khỏi VN. Xếp của ông hăm dọa nếu ông làm như vậy sẽ mất việc. Ông một mình trở lại VN nhưng máy bay thương mại không còn chuyến nào, một người bạn khuyên ông xin máy bay quân sự. Ông đã làm giấy tờ giả khai những người VN này là vợ là con, từng gia đình gửi lên máy bay quân sự, lần lượt đem đi hết mọi gia đình với bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm. Tổng cộng ông đa đem đi 105 người "con". Có người tuổi còn lớn hơn ông nữa. Nay sau 38 năm, mọi người tổ chức họp mặt đoàn tụ, các "con" của ông vẫn còn gọi ông là "Papa John" (Bố John). Mời xem.
 
Not sure if any of you guys caught this story on 60 Minutes tonight.  Tough to believe he got away with claiming that many dependents.  Video runs 13 minutes.
 
Tôi Biết Thế Nào Anh Cũng Đến


No comments:

Post a Comment