Friday, June 10, 2016

Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh Giết Chết Niềm Tin Của Đồng Hương Vào Các Tổ Chức Đấu Tranh G/S Huỳnh Văn Lang

1 comment:

  1. Ô. Hoàng Cơ Minh là người "can đãm", biết mình 0 đũ khã năng nhưng vẫn đứng ra nhận lãnh Chức vụ (Ô. HC Minh thuộc HQ nên chỉ rành về Hàng Hãi mà thôi, với lại cũng lớn tuổi!)
    Chỉ có Tổ chức đưa Ô. ta vào cuộc "chơi" là tồi tệ! kiếm tiền trên xác người, còn người Mỹ họ chỉ muốn kiếm tin tức POW&MIA ở Lào mà thôi?

    ReplyDelete