Tuesday, August 11, 2015

TUYÊN CÁO Về Việc: Tước Bỏ Dây Đeo Cổ có biểu tượng cờ vàng
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
LIÊN BANG HOA KỲ
PO BOX 262066, Tampa, FL 33685
Website: CDLBHK.ORG
________________________________________________

TUYÊN CÁO

Về Việc: Tước Bỏ Dây Đeo Cổ có biểu tượng cờ vàng và không cho
treo cờ Vàng ba sọc đỏ khi Đại Sứ Ted Osius gặp gỡ Cộng Đồng Việt Nam

Trong các buổi gặp gỡ của Đại Sứ Ted Osius với Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại Nam và Bắc Cali vào trung tuần tháng 7 vừa qua, ngoài việc trình bày và trả lời các câu hỏi liên quan đến quan hệ Mỹ - Việt, một số sự kiện không hay đã xảy ra khiến Cộng Đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới bất bình.

Tóm tắt những sự kiện:

1-      Trong các buổi gặp gỡ này, Ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã yêu cầu không cho treo lá cờ vàng ba sọc đỏ trong hội trường với lý do “ngoại giao” và chức vụ Đại Sứ của mình. Ngoài ra, Ông luôn luôn đeo trên ve áo huy hiệu kỷ niệm 20 năm bang giao Việt (CS) – Mỹ có hình cờ CSVN, cờ mà người Việt tỵ nạn Cộng Sản không thể chấp nhận vì nó là cờ của đảng CSVN, không đại diện cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay tại Việt Nam không được bầu cử tự do và dân chủ, vi phạm trầm trọng nhân quyền và các quyền tự do của người dân.
2-      Riêng cuộc gặp gỡ tại San Jose, ngoài việc không treo cờ vàng ba sọc đỏ, ban tổ chức còn yêu cầu cô Đỗ Minh Ngọc gỡ bỏ dây đeo cổ có hình cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Hoa Kỳ.
3-      Ban tổ chức đã không thông báo trước sẽ không treo cờ vàng ba sọc đỏ để mọi người biết và quyết định có nên tham dự hay không. Vì thế, Cộng Đồng Việt Nam đã không phản ứng kịp thời do bất ngờ và vì muốn giữ lịch sự đối với ông Đại Sứ.

Xét rằng:

1-      Việc Ông Đại sứ Ted Osius gặp gỡ, trình bày và tham khảo ý kiến với người Mỹ gốc Việt là việc làm hữu ích, chúng tôi rất hoan nghinh. Tuy nhiên đã có những sự việc đáng tiếc xảy ra xúc phạm đến Cộng Đồng Việt Nam.
2-      Đeo một biểu tượng trên người là quyền tự do bày tỏ tư tưởng chiếu theo Hiến Pháp Hoa kỳ và Công Ước Quốc Tế về Quyền Tự Do Chính Trị và Dân Sự của Liên Hiệp Quốc. Tước bỏ biểu tượng này là hành động vi phạm nhân quyền và dân quyền.
3-      Cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng “Truyền Thống và Tự Do” của Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt đã được nhiều thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ chính thức công nhận. Chối bỏ biểu tượng này có nghĩa là đi ngược ước nguyện của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, trên thế giới nói chung.
4-      Việc đeo huy hiệu có cờ Cộng Sản khi tiếp xúc với người Việt từng trốn chạy Cộng Sản là hành động thiếu tế nhị, có thể được xem như khiêu khích đối với họ.
5-      Nếu vì lý do ngoại giao và nhiệm vụ mà Ông Đại Sứ phải hành động như vậy, tại sao các vị Đại Sứ tiền nhiệm khác đã không đặt vấn đề cờ vàng ba sọc đỏ khi gặp gỡ Cộng Đồng Việt Nam ?
6-      Những sự kiện nêu trên đã thực sự xúc phạm đến Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới.

Vì vậy, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ:

1-      Phản đối những sự kiện đã xảy ra nói trên, đặc biệt phản đối nếu chính phủ Hoa Kỳ đã không cho phép giới chức ngoại giao chụp chung với Cộng Đồng Người Việt cùng với lá cờ vàng ba sọc đỏ truyền thống của họ.
2-      Yêu cầu các giới chức thẩm quyền hãy điều tra, công bố và có kỷ luật thích đáng đối với những ai đã chỉ thị tước bỏ dây đeo cổ của cô Đỗ Minh Ngọc; đồng thời phải công khai xin lỗi cô.
3-      Đề nghị Cộng Đồng Người Việt ở khắp nơi - nhất là những vị Lãnh Đạo - cần có thái độ chính trị thích nghi đối với bất cứ chính phủ hoặc cá nhân nào chủ trương:
a.       Bênh vực và tiếp tay cho chế độ CSVN mà quên quyền lợi của trên 90 triệu người dân Việt Nam đang cần tự do dân chủ;
b.      Xúc phạm đến biểu tượng lá cờ Vàng ba sọc đỏ của người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8, 2015

BS Võ Đình Hữu: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
BS Đỗ Văn Hội: Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
GS Phạm Văn Thanh: Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát


Liên lạc:

ĐT: 407-234-3596
Email: Hoivando@gmail.com

No comments:

Post a Comment