Sunday, December 29, 2013

Việt Dzũng (1958-2013) Video Tang Lễ / Westminster, California U.S.A.

 

Gia Đình Biệt Hải Nha Kỹ Thuật

 

Gia Đình Biệt Hải Phân Ưu

 

Nguyệt Ánh và lời cám ơn 


Đám Tang Việt Dũng 2 

 
Nguyệt Ánh phát biểu trong đám tang Việt Dũng Lễ Trao Quốc Kỳ VNCH Motorcycle Club tham dự Đám Tang

No comments:

Post a Comment