Sunday, November 17, 2013

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA UNESCO VÀ UNITED NATIONS

 
KHI ĐẢNG THỔI KÈN
– VIỆT NAM “TRÚNG CỬ” VÀO HỘI ĐỒNG
LIÊN HIỆP QUỐC –
SỰ KHÁC BIỆT
GIỮA UNESCO VÀ UNITED NATIONS
Ch có 4 nước xin vào GH mà có 4 GH” TRNG thì gi gì là TRÚNG C ? Nếu nói như vy thì ngay c thng MI nó đi xin vic mt thành ph 1 người thì nó cũng “TRÚNG C” d dàng.
Ch C đây mang tính bu c và khi bu c thì có tính cnh tranh, thi c trong đó. Đng ny trong cuc bu thì chng có ai biu quyết DƠ TAY hay DƠ CHÂN gì mà chfilling the empty seats thì đâu gi là TRÚNG C được!
CHIC ÁO ĐÂU LÀM NÊN THY TU!. Ngay c nước bo tàn như TRUNG QUC hay BC TRIU TIÊN mà có ghế trng, thì nó cũng “TRÚNG C” thì cái chc danh HI ĐNG NHÂN QUYN LHQ có ăn thua gì.
Đng lm điu ny nhé, cái tên LIÊN HIP QUC là dùng cho UN (UNITED NATIONS) còn UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) là mt b phn khác cũng dùng tên LIÊN HIP QUC nhưng không phi là din đàn dành cho các mc CHÍNH TR.
Trong UNESCO có mt nhánh là “The Office of the High Commissioner for Human Rights” thì T chc ny là t chc mà Vit Nam va “TRÚNG C” vào. Chi nhánh “The Office of the High Commissioner for Human Rights” không có liên quan gì ti t chc UNITED NATIONS.
Tuy là t chc có trùng nhau danh t (LIÊN QUC GIA) nhưng cách làm vic ca UNITED NATIONS và UNESCO hoàn toàn khác nhau.
Sau khi UNESCO cho nước Palestine được làm thành viên th 195 thì M áp lc và ct vin tr cho UNESCO trong vòng 3 năm mt 220 triu USD. Vì M không thèm đóng tin nên UNESCO đã không cho M được quyn bu bán trong t chc ny na.
Tng Giám Đc ca UNESCO là bà Irina Bokova trong khi đó Tng Thư Ký ca UNITED NATIONS là ông Ban Ki-moon.
Nguyên cái t chc UNESCO ch là mt thành viên ca United Nations Development Group (UNDG) ch không phi UNESCO là UNITED NATIONS hay là mt b phn ca UNITED NATIONS mà nhiu người lm tưởng.
Nhng nước Cng Sn như Trung Quc và Vit Nam thích đánh ln con đen, đánh đng gia UNITED NATIONS và UNESCO nên mi mp m dùng tên là LIÊN HIP QUC chung cho nó OAI.
Nguyn Thùy Trang

No comments:

Post a Comment