Wednesday, August 22, 2012

Nếu thế giới vắng đàn ông


Thất ngôn tứ tuyệt - 
________________


Tác Giả: tcbx
Thế giới này đây không đàn ông
Bát đũa ăn xong xếp cả chồng
Ngày này tháng nọ không ai rửa
Ghế bàn che phủ lớp bụi hồng
Thế giới này đây không đàn ông
Mấy Bà làm sao có tấm chồng
Lấy ai cắt cỏ khi H
 đến
Lấy ai xúc tuyết những ngày Đông

Thế giới này đây không đàn ông
Mấy Bà lạnh lẽo một mình không
Lấy ai cạo gió khi cảm sốt
Nào ai đấm bóp, nấu nước xông

Thế giới này đây không đàn ông
Mấy Bà son phấn cũng như không
Ra đường chả có ma nào ngắm
Về nhà chỉ có bóng gương trông

Thế giới này đây không đàn ông
Cầu tiêu bị nghẹt chả ai thông
Mái nhà chảy dột ai leo sửa
Hàng rào nghiêng đổ ai ra công

Thế giới này đây không đàn ông
Làm sao có chuyện tố khổ chồng
Không ai Bà trút cơn giận dữ
Mất danh Sư Tử của Hà Đông

Thế giới này đây không đàn ông
Ai làm em bé để Bà bồng
Lẻ loi cô độc trong phòng vắng
Mùa Hè lạnh lẽo cũng như Đông

Thế giới này đây không đàn ông
Lấy ai Bà nhốt ở trong lồng
Lấy ai Bà xẻ đôi tim óc
Bà nhồi Bà đá tựa banh lông

Thế giới này đây không đàn ông
Lấy ai sai bảo để chạy rông
Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh
Để Bà cưỡi cổ chạy nhông nhông

Thế giới này đây không đàn ông
Ai đưa Bà đến tận mây hồng
Lấy ai làm Bà lim dim mắt
Sung sướng tràn dâng tận trên không

Thế giới này đây không đàn ông
Nhà thờ, Chùa, Miếu thật là đông
Mấy Bà khấn vái cầu Phật, Chúa
Chổng mông xin xỏ một ông chồng.

No comments:

Post a Comment