Thursday, June 9, 2016

Ý Kiến Khán Giả khi xem phim Terror In Little Saigon của SBTN

Phỏng Vấn NGô Kỹ, Bùi Phát và Little Saigon TV

1 comment: