Thursday, July 25, 2013

Biểu Tình Chống Trương Tấn Sang Pictures va Video


Chị Lê Văn Hậu 723 và Cháu Nội từ Buffalo, NY

Anh Đòan Hữu Định Cháu Lê Trung Quân từ Buffalo New York


Nguyên KhangAnh Chị Đòan Hữu ĐịnhThế Hệ 3 Nha Kỹ Thuật

Video Phong Van tren TV cua Le Trung Quan
 

No comments:

Post a Comment