Monday, November 19, 2012

Lời Hay Ý Đẹp cho đời sống


Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường


Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không


Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du


Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui


Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh

Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài


Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi vềThân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành

 

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ


Ghi chú
tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japanese)

No comments:

Post a Comment