Wednesday, August 12, 2015

THƠ TẶNG ÔNG ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM


Ted Osius được làm "sự đái" (đại sứ)
Nước Cờ Hoa ở tại Việt Nam
Tuy rằng chưa được đầy năm
Tinh thần phục vụ thật chăm hơn người

Thoả ước vọng cả đời mơ tưởng
Ở Việt Nam ông sướng quá mà!
July về nước thăm nhà
Ca Li Nam, Bắc tà tà thăm dân

Việt tị nạn rần rần đón rước
Ông thình lình tạt nước thẳng tay:
"Cờ Vàng quý vị dẹp ngay
Chụp hình với nó, tôi bay chức liền"!

Tay chỉ chỏ, huyên thuyên miệng nói
Đại sứ này ai giỏi như ông ???
Huênh hoang thoả chí "tang bồng"
Thành công, ông lại cuồng ngông thêm nhiều !

Làm "đại sứ hai chiều" có lẽ
San Jose ông ghé một ngày
Cờ Vàng không dám tung bay
Ông càng đắc ý múa may tưng bừng

Ông thừa thắng hừng hừng xông tới
Nhân viên ông "hồ hởi" ra oai
Tịch thu vòng cổ dây cài
Cờ Vàng chướng mắt như gai đâm vào !...

Ông sau đấy ào ào chối phắt:
"Tôi không cho lệnh các nhân viên
Tịch thu biểu tượng quàng xiên"
- Nhân viên chẳng lẽ họ điên làm càn ??? !!!

Đã hống hách còn gian hết cỡ
Ông tưởng ông đang ở Việt Nam ?
Ngoại giao cùng đảng-gian-tham
Tha-hồ-trấn-áp-bắt-giam- dân-lành ?

Ở với Cộng hoá thành như Cộng ? 
Thói "cửa quyền" xuẩn động khinh dân (ngay tại Hoa Kỳ) ?  
Chúng tôi đâu quá cù lần
Để ông húng hiếp góp phần dâng công ?

Tiền thuế trả lương ông ai đóng ?
Ông ngang nhiên giở giọng phũ phàng
Khăng khăng đòi dẹp Cờ Vàng
Ngông nghênh khi đứng trong làng chúng tôi ???!!!

Nước Hoa Kỳ từ hồi lập quốc
Đại sứ nào  ngang ngược như ông ?
Ông đang khinh rẻ cộng đồng
Việt Nam tị nạn quyết lòng tẩy chay !!!

Bài học này từ nay ông nhớ
Suốt đời đừng lầm lỡ nghe ông
Sinh ra ở xứ Cờ Bông
Nhân quyền, dân chủ mà không hiểu gì !!! ???

Nguyễn Đạt
August 10, 2015

No comments:

Post a Comment