Monday, April 21, 2014

Quốc Hận 30 tháng 4


Kính thưa quý NT và quý anh em

Ngày Quốc Hận 2014 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 26-04-2014 lúc 6:00 giờ chiều tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.

Ngày Chủ Nhật 27-04-2014: Tưởng nhớ các Thuyền Nhân tại khu có tượng Thuyền Nhân, Peek Family, Liên Hội có nhận phụ giúp phần nghi lễ chào cờ,

Kính mời quý NT và các bạn vui lòng có mặt ở tượng đài với quân phục vào lúc 5:30 chiều thứ bảy 4/26/2014 để buổi lễ thêm phần long trọ
ng

Trân Trọng Thông Báo
PH/NKT
THƯ MỜI
ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ
Trân trọng kính mời:
Quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo
Quý vị đại diện các Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể
Quý vị dân cử, nhân sĩ
Đại diện cơ quan truyền thông
và toàn thể quý đồng hương đến tham dự

LỄ KỶ NIỆM 11 NĂM THÀNH LẬP TƯỢNG ĐÀI và LỄ TƯỞNG NIỆM 39 NĂM QUỐC HẬN.
Được tổ chức từ 10:00 sáng đến 2:00 trưa ngày chủ nhật 27 tháng 4, 2014 tại Tượng Đài Chiến Sĩ. Nghi lễ sẽ bắt đầu vào đúng 11:00 sáng. Chúng tôi rất mong có sự hiện diện của quý vị để cùng tưởng niệm và vinh danh các anh hùng tử sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa/Hoa Kỳ và quân nhân đồng minh đã hy hiến đời mình trong lý tưởng bảo vệ chính nghĩa tự do tại Việt Nam.

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài xin chân thành cảm ơn và tri ân các Hội Đoàn và các vị Mạnh Thường Quân, cũng như mọi người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã tích cực bảo trợ cho sự thành công xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ như quí vị chứng kiến ngày hôm nay.
Sự hiện diện và trường tồn của tượng Đài chiến sĩ này không chỉ nhằm nói lên lòng quả cảm oai hùng của các chiến binh Việt-Mỹ và các quân nhân đồng minh và còn là một thực thể khó quên để từ đây thế hệ con em của chúng ta được hiểu biết thêm về chiến tranh Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước và dân tộc.

Chúng tôi rất mong được có sự hiện diện đông đảo của quý vị vào ngày 27 tháng 4 để buổi lễ tưởng niệm được long trọng thêm.

Kính mời,


Craig H. Mandeville
Chủ Tịch
No comments:

Post a Comment