Tuesday, October 23, 2012

Hinh Chup

Tranh Thủy-Mạc , là một loại hình hội-họa mà trong đó ‘Thủy là nước, ‘Mạc là mực.
Tranh Thủy-Mc được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tàu trên giấy hoặc lụa. 
Các chủ-đề chính trong Tranh Thủy-Mạc thường là cây-cối, hoa-lá, phong-cảnh, chim-thú, con-người ...
NHƯNG , xin nhắc-lại một lần nữa , trên đây là những hình chụp , không phải Tranh Thủy-Mạc !
 

No comments:

Post a Comment