Monday, June 8, 2015

*** Hai vợ chồng người Do Thái tỵ nạn cảm ơn nước Mỹ .

             Hai vợ chồng người Do Thái tỵ nạn cảm ơn nước Mỹ .
Hai ông bà Peter and Joan Petrasek , sng Seattle, tiểu bang Washington State Hoa Kỳ đã qua đi, đ li di chúc nh lut sư chuyn toàn b gia tài ca mình là $847,215.57 cho chính ph Hoa Kỳ. Hai ông bà không có con cháu, và thân nhân gn cũng không có ai vì h là nhng người Do Thái b Đc Quc Xã giết hi. Hu hết thân nhân ca h đã chết trong các tri tp trung ca Hitler t my chc năm trước .

Hai ông bà không đ li gia tài cho các hi t thin mà đ li cho chính ph Hoa Kỳ, vì theo di chúc, h mun cám ơn chính ph Hoa Kỳ đã m rng vòng tay đón h và giúp đ h có cuc sng mi t tri tp trung kinh hoàng ca Đc Quc Xã .

Ông Peter Petrasek sanh năm 1920 ti nước cng hòa Czech. Khi quân đi Đc xâm lược nước này thì ông mi 12 tui. Ch ca ông chết vì trúng đn pháo kích, cha ca ông b bt vào tri tp trung và b giết ti đây, m ca ông thì b lưu lc mt tích. Ông còn sng sót là nh có sc khe và th hình tt, nên được chn chuyn vào tri Thiếu nhi đ phc v cho quân đi Đc.

Khi quân đi M ca phe Đng Minh tiến chiếm khu trai tp trung đó, ông được nhn vào quy chế t nn ca M và được đưa sang M, được 1 gia đình người M nhn nuôi . Ông không tr v quê hương vì sau khi Phát xít Đc thua cuc thì đt nước ca ông li b Liên Xô chiếm đóng và tr thành nước cng sn.

Bà Joan, v ông, cũng là người Do Thái, đến t Ái Nhĩ Lan . Hai người gp nhau và làm đám cưới Canada, sau đó bà theo ông v M và sng Seattle cho đến ngày mt. Ông Peter làm th cơ khí cho hãng Bethlehem Steel sut my chc năm và bà Joan làm ngh th may.


Khi bà Joan b ung thư năm 1998, biết không qua khi, 2 v chng bàn đến vic đ li gia tài cho ai. Hai ông bà đã đng ý và viết di chúc ging ht nhau, trong đó nói h rt cám ơn nước M đã cho h cơ hi sng 1 cuc sng bình an và t do, 1 cuc sng không chiến tranh, không lo nghĩ và được đi x bình đng và tôn trng như mi người M khác, là nhng điu mà h biết h không có được nếu sng trong 1 quc gia đc tài như Phát xít hay Cng sn , và h mun biu l lòng biết ơn đó bng cách đ li toàn b gia tài cho chính ph M .

Sau khi ông Peter mt , đi din ca Tòa Bạch Ốc đã được mi đến văn phòng lut sư ca hai ông bà đ nhn tm ngân phiếu , và đã b nó vào ngân kh quc gia ca nước M .

No comments:

Post a Comment