Tuesday, February 3, 2015

Cần Thơ - Riverside / City Council Meeting 2/3/2015

About 100 Vietnamese Americans and Vietnam War veterans in OC, and Riverside came to Riverside City Council Meeting to express their wish that Riverside would terminate the Sister Relationship with Can Tho - a city whose government continues to abuse human rights, rank top in human trafficking. Such a relationship reopens the wounds and intensifies the pain for many VN veterans. It is giving the Communist government the seal of approval to continue the inhumane treatments and pave the way for Can Tho to do more harm to its people
Phát Bùi FB

Hàng trăm người Mỹ gốc Việt và những cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam tại Quận Cam và Riverside đã đến tham dự buổi họp của Hội Đồng Thành Phố để nói lên nguyện vọng và ao ước của họ cho việc chấm dứt sự kết nghĩa với thành phố Cần Thơ của Cộng Sản Việt Nam - Một thành phố đã vi phạm nhân quyền, và đứng hàng đầu trong những tệ nạn buôn người. Những sự kết nghĩa này đã giấy động vết thương và nỗi thống khổ cho những cựu chiến binh Việt Nam. Và đây cũng là hình thức hợp thức hóa và đồng thuận cho những việc đối xử vô nhân đạo và dọn đường cho sự áp bức và tiếp tục đàn áp cũng như khống chế những người dân vô tội tại Việt Nam.
Trích đăng từ Phát Bùi Facebook No comments:

Post a Comment