Tuesday, March 18, 2014

Hưu Trí tại Hoa Kỳ

LUẬT PHÁP VỀ TIỀN HƯU TẠI HOA KỲ


* Tuổi về hưu: Từ 65 đến 67 tuổi tùy năm sinh - sinh trong khoảng 1943-1954, tuổi hưu sẽ là 66.


* Nhận tiền hưu non năm 62t sẽ bị cắt giảm thế nào? 

• Người nhận hưu: giảm 25%.

• Người ăn theo, nhận 50% tiền hưu của chồng/vợ: giảm 30%.

* Khi nhận tiền hưu 50% của chồng (hay ngược lại): 

• Lý do nhận 50%: tiền hưu vợ thấp hơn 50% của chồng, hoặc không có tiền hưu (không đi làm và đóng thuế hưu).

• Điều kiện

o Chồng đã nhận tiền hưu.

o Vợ 62t, hoặc có con dưới 16t hay con bị khiếm tật.

• Nhận tiền trước tuổi hưu sẽ bi trừ, trừ khi có con dưới 16t hay con bị khiếm tật.

• Bạn chỉ có thể nhận tiền hưu của mình hoặc chồng/vợ, không thể cả hai.

• Trường hợp vợ cũng có lương hưu: 
o Có thể chuyển qua tiền hưu của mình khi đủ 62t (nếu cao hơn 50% hưu của chồng)
o Nếu lãnh tiền hưu trước khi chồng lãnh tiền hưu, có thể chuyển qua 50% của chồng nếu cao hơn.

* Khi người bạn đời sớm đoàn tu với ông bà

• Lãnh 100% hưu của chồng/vợ khi đủ tuổi hưu 66t.

• Có thể nhận khi 60T, nhưng sẽ bị trừ.

• Bạn chỉ có thể nhận tiền hưu của mình hoặc chồng/vợ, không được cả hai.

• Khi bạn đủ tuổi hưu 66 và hoản nhận hưu của mình, mỗi năm tiền hưu tăng 8% (delayed retirement credits)

Tiền hưu nhận từ bạn đời không gia tăng 8% nếu bạn trì hoản nhận.
Vì vậy, nếu bạn về hưu đủ tuổi 66 và hai khoản này không mấy khác biệt, bạn nên nhận tiền hưu của chồng trước, đến năm 70 hãy chuyển qua hưu của mình (8% * 4 năm = 32%) 132% lương hưu.

* So sánh khi nhận tiền hưu khi năm 62T và 66T (break-even age): 

• 12.5 năm sẽ là năm mà tổng số tiền nhận được từ 2 bên (62t/66t) bằng nhau. 
Nói một cách khác, nếu bạn nhận hưu năm 66t và nhờ ông bà thương sống thọ, sau năm 78.5 (66+12.5) tuổi, bạn mới được lợi.

* Những lý do quyết định nhận tiền hưu sớm: 

• Sức khỏe kém hay không lạc quan. 

• Càng về già, bạn sẽ chi tiêu ít hơn (ví dụ du lịch, khoảng chi lớn) You will spend less as you age

• Khi bạn mất, tiền hưu sẽ mất, nhưng tiền tiết kiệm (401k) nếu còn, có thể để lại cho con cháu. 

* Những lý do quyết định nhận tiền hưu trễ: 

• Sức khỏe tốt, tự tin.

• Thích tiếp tục làm việc.

• Tiền hưu càng cao khi nhận càng trễ (phải nhận khi 70 tuổi).


* Thống kê về tuổi nhận tiền hưu: 

• 45% nam giới sinh khoảng thời gian 1943-1944 nhận hưu năm 62T

• 50% nữ giới sinh khoảng thời gian 1943-1944 nhận hưu năm 62T

* Tiền phạt nếu tiếp tục làm việc sau khi nhận tiền hưu non (2014). 

• Mất 50%, $1 trên $2, khi lương vượt quá $15.480

• Mất 33%, 1 trên $3, khi lượng vượt quá $41.400

• Ví dụ: lương 40 ngàn, sẽ mất $12.260 (40.000-15.480)/2. Phần còn lại sẽ đóng thuế lợi tức bình thường.


* Nhận tiền hưu và tiếp tục đi làm sau khi đủ tuổi về hưu - không bị phạt. 

* Thuế đóng trên tiền hưu (2014): Tùy mức thu nhập. 

• Cách tính thu nhập - căn cứ để xem có bị thuế trên tiền hưu: 50% tiền hưu + thu nhập > mức qui định (base amount)

• Mức qui định năm 2014: $32 ngàn (vợ chồng) 25 ngàn (1 người). 

• Không đóng thuế trên tiền hưu nếu thu nhập dưới mức qui định (base amount). Vẫn phải đóng trên thu nhập không phải là tiền hưu.

• 50% tiền hưu bị thuế nếu thu nhập trong khoảng 32-44 ngàn (vợ chồng) - 25-34 (1 người)

• 85% tiền hưu bị thuế nếu thu nhập trên 44 ngàn (vợ chồng), 34 (1 người)

* Tiền hưu tối đa - trung bình tại Hoa Kỳ: 

• Năm 2013, tiền hưu hàng tháng tối đa là $2533 (1 người).

• Tính đến tháng 6/2013, hưu bổng trung bình đôi vợ chồng $2065, đọc thân $1257

* Cách tính tiền hưu: căn cứ trên 35 năm lương cao nhất (taxable income). 


* Phần trăm (%) rút tiền tiết kiệm an toàn (vẫn còn tiền trong thời gian về hưu). 

• Phương pháp tính dựa trên căn bản 30 năm sau khi về hưu (66T) và tỷ lệ stock đầu tư nằm trong khoảng 40-60% trên tiền tiết kiệm. % stock thấp quá không đủ sinh lời, cao quá nguy hiểm.

• Kết luận các công trình nghiên cứu xưa nay - 4% là con số an toàn.
Nhưng Wade Plau cho rằng - ngày nay, 3% mới thực sự là con số an toàn. Forget the 4% withdrawal rule

No comments:

Post a Comment