Tuesday, June 21, 2016

Thông báo về Học Bổng Những Anh Hùng Tử Sỹ của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt tức Vietnamese American Uniformed Services Association (VAUSA)


Học Bổng Những Anh Hùng Tử S của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA) được thành lập để tưởng nhớ đến các thành viên gốc Việt trong 7 binh chủng Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ tự do và dân chủ cho quốc gia vĩ đại của chúng tôi. Ngân Quỹ được dành để tôn vinh sự phục vụ vị tha của các anh hung tử sỹ cùng lòng tận tụy quên mình trong nhiệm vụ bảo toàn cuộc sống, nền tự do và mưu cầu hạnh phúc của chúng ta. Mục tiêu của ngân quỹ này là để trợ giúp về mặt tài chánh cho các sinh viên gốc Việt, trong lúc các em đang theo đuổi  con đường học vấn ở các trường đại học.  Đồng thời để ghi nhận diện và tưởng nhớ sự hy sinh của những anh hùng tử sỹ này trong cộng đồng của họ.
Điều Kiện Đòi Hỏi:
1. Người nộp đơn phải được ghi danh Fulltime  hoặc đã được chấp nhận vào một trường đại học.
2. Người nộp đơn phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân.
3. Người nộp đơn phải người Mỹ gốc Việt hoặc con Lai Mỹ Việt .
4. Người nộp đơn phải có điểm trung bình là 3.0 hoặc cao hơn trên thang điểm 4.0.
5. Người nộp đơn phải cung cấp một bản sao của các điểm SAT và / hoặc ACT mới nhất.
6. Người nộp đơn phải được tích cực tham gia vào một tổ chức phục vụ cộng đồng.
7. Đương đơn phải đồng ý cho tên và hình ảnh của họ được công bố trên các phương tiện thông tin hoặc trang web là một người nhận giải thưởng học bổng anh hùng tử sỹ .
8. Người đã  nhận được học bổng này trong quá khứ sẽ không được nộp đơn lại .
Điều Kiện Nộp Đơn:
1. Hoàn thành và gởi đơn xin học bổng qua địa chỉ email về:
Trung Tá Ross Nguyen: rossnguyen@msn.com  và
Trung Tá Mimi Phan mi22uyen@gmail.com
hoặc qua bưu chính về địa chỉ
VAUSA P.O. Box 2383 Springfield, VA 22152
2. Nộp một lá thư giới thiệu của tổ chức dịch vụ cộng đồng đề cập đến khả năng lãnh đạo cùng sự đóng góp và các sinh hoạt phục vụ cộng đồngứng viên đã tham gia.
3. Nộp hai thư giới thiệu từ các thầy cô giáo dậy học hoặc các vị giáo sư nói về thành tích cùng khả năng học tập của ứng viên.
4. Nộp một bản sao lá thư chứng nhận đang theo học hoặc đã được chấp nhận nhập học từ một trường đại học (cho những ứng viên vừa tốt nghiệp trung học).
5. Nộp một bảng điểm chính thức từ trường đại học hoặc trung học (cho những ứng viên vừa tốt nghiệp trung học).
6. Nộp bất kỳ thông tin liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban học bổng.
Giải Thưởng:
  • Ứng viên xuất sắc NHẤT sẽ nhận được học bổng Hạ Sỹ  Bình N. Lê  trị giá $ 10,000 trong bốn năm đại học (Hội sẽ phát $ 2,500 mỗi năm miễn là ứng viên duy trì điểm trung bình 3.0 trở lên).
  • 11 giải $ 2,000  học bổng sẽ được trao cho các ứng viên có đủ năng lực và thành tựu
  • (1) giải $ 2,000 học bổng sẽ được trao cho một ứng viên phụ thuộc của thành viên VAUSA hoặc thành viên gia đình (FOTA) đã đóng phí hằng năm.
Quá Trình Lựa Chọn:
Ngân quỹ học bổng sẽ được quản lý và lựa chọn bởi Ủy ban học bổng. Ban chấp hành VAUSA sẽ chính thức quyết định và chấp thuận cho những người nhận học bổng.
Phát Tiền Giải Thưởng:
Ủy Ban Điều Hành sẽ thông báo đến người được trao học bổng với sự hướng dẫn về thủ tục phát tiền học bổng.
Trách nhiệm:
1. Người nộp đơn phải đảm bảo rằng họ đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả mọi yêu cầu đòi hỏi của học bổng.
2. Các ứng viên phải đảm bảo rằng họ sẽ phải gửi một bộ đơn xin học bổng hoàn chỉnh và chính xác trước thời hạn ngày 15 tháng 8 năm 2016.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về Trung tá Mimi Phan, điện thoại: (571) 275-6639.

  VAUSA Scholarship

Vietnamese American Uniformed Services Association (VAUSA)
Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt
2016 VAUSA Fallen Heroes Scholarship Application
200x200VAUSALOGO
Mailing Address
VAUSA
P.O. BOX 2383
Springfield, VA 22152
The VAUSA Fallen Heroes Scholarship Fund is established in remembrance of U.S. uniformed services members of Vietnamese descent who have given the ultimate sacrifice in defense of Freedom and Democracy for our great Nation. The Fund is intended to honor their service and selfless devotion to duty to preserve our way of life, liberty and our pursuit of happiness. The goal of this Fund is to support the scholarship recipients financially in their successful college studies while they actively promote the recognition and acknowledgement of these Fallen Heroes within their community.
Eligibility Requirements
1.    Applicant must be enrolled full time or accepted into an accredited undergraduate college or university program.
2.    Applicant must be a U.S. Citizen or permanent resident.
3.    Applicant must be of Vietnamese American or Vietnamese AmeriAsian descent.
4.    Applicant must have a grade point average of 3.0 or higher on a 4.0 scale.
5.    Applicant must provide a copy of the latest SAT and/or ACT scores.
6.    Applicant must be actively involved in a community service organization.
7.    Applicant must agree to have their name and photo published in the news media or website as a recipient of the VAUSA Fallen Heroes Scholarship Fund.
8.    Previous VAUSA scholarship recipients are not eligible for subsequent years scholarship.

Application Requirements
1.    Submit a completed VAUSA Fallen Heroes Scholarship application via email to rossnguyen@msn.com and mailto:mi22uyen@gmail.com
or via mail to VAUSA P.O. Box 2383 Springfield, VA 22152
2.    Submit one letter of recommendation from community service organization addressing the applicant’s community service leadership ability, contribution and involvement.
3.    Submit two letters of recommendation from academic teachers or professors addressing the applicant’s academic achievement and scholastic ability.
4.    Submit a copy of an acceptance or enrollment letter from an accredited undergraduate college or university.
         5. Submit an official college or high school transcript.
         6. Submit any other pertinent information upon requested by the scholarship committee.    
Awards
·         The BEST applicant will receive the Corporal Binh N. Le’s scholarship for $10,000 over four years of undergraduate college/university (at $2,500 per year as long as he/she maintains a 3.0 GPA).
·         Eleven (11) $2,000 scholarships will be awarded to the remaining qualified applicants.
·         One (1) $2,000 scholarship will be awarded to a VAUSA and Family of the Association (FOTA) Paid Member’s dependent.

Selection Process
The VAUSA Fallen Heroes Scholarship Fund will be administered and selected by VAUSA’s Scholarship Committee.  The VAUSA Executive Committee will be the final approval of the scholarship recipients.
Payment of Award
Scholarship recipients will be notified by VAUSA Executive Committee with instructions on scholarship disbursement.
Responsibilities
1.    Applicants shall ensure that they have read, understand, and accept all application requirements.
2.    Applicants shall ensure that they submit a complete and accurate application before the 15th August, 2016 deadline.
Click here for the application form: 

V/R,
_________________________________________
Mimi T. Phan, Pharm.D.
CDR, U.S. Public Health Service
Deputy Executive Director
VAUSA
571-275-6639

3 comments: